Antoni Kielski & Józefa Mierzejewska

Antoni Kielski & Józefa Mierzejewska W XIX wieku w aktach urodzeń małżeństw czy zgonów, ksiądz utrzymujący akta stanu cywilnego zazwyczaj pisał: Akt ten stawającym i świadkom przeczytany sam podpisałem, gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją. lub Akt ten stawającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został. …