Nieznane losy mieszkańca Wolborza

Ogromne straty wśród polskiej ludności cywilnej przyniosła II wojna światowa. Szacuje się, iż w latach wojennych zginęło ponad 2,5 mln Polaków. Niemal każda rodzinna przeżyła wówczas swoją własną tragedię, związaną ze śmiercią bliskiego. Są jednak osoby których los do tej pory jest nieznany. Nie ma żadnych dowodów na ich śmierć, …

Z witowskiego cmentarza

    Poszukując na cmentarzu w Witowie miejsc spoczynku zmarłych z rodziny Łągwów, Szymczyków, Pietrzyków, spotkałam grób Walerii Łągwa zmarłej 16 sierpnia 1956 roku w wieku 73 lat. Czy zmarłą jest Waleria z Pietrzyków żona Antoniego Łągwy, córka Józefa i Marianny z Łągwów, matka Anieli, Ireny, Tadeusza, tego nie jestem pewna. …